کارگاه جاده مخصوص کرج2445

منطقه

21

محدوده آدرس

جاده مخصوص کرج

نوع آگهی

فروش

نوع ملک

کارگاه

نوع فعالیت

صنعتی

کیلومتر

13

سن بنا

تازه ساز

مساحت زمین

440

مساحت کل بنا

1500

مشاور

نامجو

قیمت کل ودیعه

10000000000

توضیحات

ضمناًملک فوق در 4طبقه میباشد