پارکینگ50000 متر جاده قدیم کرج 888

محدوده آدرس

جاده قدیم کرج

نوع آگهی

اجاره

نوع ملک

پارکینگ

کاربری

پارکینگ

مساحت زمین

50000

مشاور

نوین صنعت

توضیحات

کارشناسی