پارکینگ آسفالت 50000متری جاده قدیم کرج 2060

منطقه

18

محدوده آدرس

جاده قدیم کرج

نوع آگهی

اجاره

نوع ملک

پارکینگ

کاربری

پارکینگ

وضعیت سند

6 دانگ

کیلومتر

10

مساحت زمین

مشاء

پارکینگ

50000

مشاور

حامدی

متری - اجاره

14000