مغازه 220متر جاده مخصوص کرج 458

منطقه

21

محدوده آدرس

جاده مخصوص کرج

نوع آگهی

فروش

نوع ملک

مغازه

کاربری

اختصاصی

وضعیت سند

6 دانگ

مساحت زمین

220

مساحت کل بنا

100

تجاری

دارد

آب

دارد

برق

دارد

گاز

دارد

تلفن

دارد

متراژ تجاری

100

مشاور

نوین صنعت

قیمت کل ودیعه

2500000000