سوله فروشی جاده مخصوص2492

منطقه

21

محدوده آدرس

جاده مخصوص کرج

نوع آگهی

فروش

نوع ملک

سوله

نوع فعالیت

صنعتی

کاربری

صنعتی

مساحت زمین

700

مساحت سوله

1080

مساحت زیر زمین

3طبقه با همکف

اداری

دارد

مشاور

قاضی

قیمت کل ودیعه

6000000000

توضیحات

نیما