سالن 350 متری احمدآباد مستوفی 2105

محدوده آدرس

احمدآباد مستوفی

نوع آگهی

اجاره

نوع ملک

سالن

وضعیت سند

6 دانگ

کیلومتر

8

مساحت زمین

4000

مساحت سالن

350

آب

دارد

برق

دارد

گاز

دارد

تلفن

دارد

مشاور

نوین صنعت

متری - اجاره

8000000

قیمت کل ودیعه

20000000