زمین چهاردیواری فروشی جاده قدیم کرج2554

محدوده آدرس

جاده قدیم کرج

نوع آگهی

فروش

نوع ملک

زمین چهاردیواری

نوع فعالیت

صنعتی

کاربری

صنعتی

مساحت زمین

50000

مشاور

شاهی

متری - اجاره

3000000