زمین چهاردیواری جاده مخصوص کرج 2557

محدوده آدرس

جاده مخصوص کرج

نوع آگهی

فروش

نوع ملک

زمین چهاردیواری

مساحت زمین

2100

مشاور

شاهی

متری - اجاره

7000000