اداری تجاری2441

محدوده آدرس

جاده قدیم کرج

نوع آگهی

فروش

نوع ملک

زمین

مساحت زمین

3200

اداری

دارد

تجاری

دارد

متراژ اداری

50

متراژ تجاری

120

مشاور

شاهی

متری - اجاره

12000000