زمین فروشی جاده مخصوص کرج2470

منطقه

21

محدوده آدرس

جاده مخصوص کرج

نوع آگهی

فروش

نوع ملک

زمین

نوع فعالیت

صنعتی

مساحت زمین

480

مشاور

قاضی

قیمت کل ودیعه

3000000000

توضیحات

نیما-ملک فوق مجوز 4طبقه 250متری میباشد و1طبقه صنعتی