زمین فروشی جاده اندیشه 2511

محدوده آدرس

شهریار

نوع آگهی

فروش

نوع ملک

زمین

کاربری

کشاورزی

مساحت زمین

1000

مشاور

نوین صنعت

قیمت کل ودیعه

520000000