اجاره زمین 2442

محدوده آدرس

جاده قدیم کرج

نوع آگهی

اجاره

نوع ملک

زمین

مساحت زمین

3200

اداری

دارد

متراژ اداری

50

مشاور

شاهی

متری - اجاره

35000000

قیمت کل ودیعه

50000000