باغ 44000 متر جاده مخصوص 1273

محدوده آدرس

جاده مخصوص کرج

نوع آگهی

فروش

نوع ملک

باغ

کاربری

باغ

وضعیت سند

6 دانگ

مساحت زمین

44000

آب

چاه

برق

3فاز

مشاور

افشار

قیمت کل ودیعه

500000000

توضیحات

افشار و همتی