اداری اجاره ای جاده مخصوص کرج 2418

محدوده آدرس

جاده مخصوص کرج

نوع آگهی

اجاره

نوع ملک

اداری

نوع فعالیت

اداری

کاربری

اداری

وضعیت سند

6 دانگ

متراژ اداری

800

مشاور

قاضی

متری - اجاره

30000