اجاره سوله شاد آباد3225

محدوده آدرس

شادآباد

نوع آگهی

اجاره

نوع ملک

سوله

مساحت زمین

مشاء

مساحت سوله

دو سوله 200 متری

مشاور

کمالی

متری - اجاره

140000