اجاره سوله جاده مخصوص کرج2889

منطقه

21

محدوده آدرس

جاده مخصوص کرج

نوع آگهی

اجاره

نوع ملک

سوله

نوع فعالیت

صنعتی

کاربری

صنعتی

مساحت زمین

4500

مساحت کل بنا

2250

مساحت سوله

1250

اداری

دارد

تجاری

دارد

مشاور

رضامیرزایی