اجاره سوله جاده مخصوص کرج2490

منطقه

21

محدوده آدرس

جاده مخصوص کرج

نوع آگهی

اجاره

نوع ملک

سوله

کیلومتر

15

مساحت زمین

2300

مساحت کل بنا

1200

مساحت سوله

1200

اداری

دارد

آب

دارد

برق

دارد

گاز

دارد

تلفن

دارد

مشاور

نوین صنعت

متری - اجاره

50000000

قیمت کل ودیعه

100000000