اجاره سوله جاده مخصوص کرج 2894

منطقه

21

محدوده آدرس

جاده مخصوص کرج

نوع آگهی

اجاره

نوع ملک

سوله

نوع فعالیت

صنعتی

کاربری

صنعتی

مساحت سوله

1000+600

مشاور

نامجو

متری - اجاره

50000