اجاره سوله جاده مخصوص کرج 2521

منطقه

21

محدوده آدرس

جاده مخصوص کرج

نوع آگهی

اجاره

نوع ملک

سوله

نوع فعالیت

صنعتی

مساحت زمین

2500

مساحت سوله

1000

اداری

دارد

آب

دارد

برق

دارد

گاز

دارد

تلفن

دارد

مشاور

نوین صنعت

متری - اجاره

42000000

قیمت کل ودیعه

100000000