اجاره سوله جاده قدیم3222

محدوده آدرس

جاده قدیم کرج

نوع آگهی

اجاره

نوع ملک

سوله

مساحت زمین

500

مساحت سوله

300

مشاور

کمالی

متری - اجاره

24000000