اجاره اداری جاده مخصوص3221

محدوده آدرس

جاده مخصوص کرج

نوع آگهی

اجاره

نوع ملک

اداری

اداری

دارد

متراژ اداری

600

مشاور

کمالی

متری - اجاره

70000000